Organigrama – AMPA


Comissions

Les comissions són equips de treball integrats per membres de l’AMPA i de l’equip pedagògic, cada un dels quals s’ocupa d’un àmbit d’actuació, tenen caràcter estable, amb una previsió d’objectius pactada entre les famílies i els mestres que en formen part. Són la forma d’organització més característica de l’AMPA i cada comissió té un vocal que actua com a coordinador de la comissió i com a representant d’aquesta a la junta de l’AMPA.

Les comissions, com equip de treball, es reuneix periòdicament i pot convocar grups de treball o voluntaris per tasques puntuals

Actualment l’AMPA del Garigot està formada per les següents comissions:

 

 

 


Grups de Treball

Els grups de treball es creen per complir un objectiu concret, ja sigui de manera intermitent actuant només quan calgui o de manera continua. Tot i que inicialment es plantegen per accions puntuals, el grup de treball també pot ser permanent fent una tasca concreta que no cal replantejar constantment.

Els grups de treball no tenen vocal a la junta.

Actualment a l’AMPA de Garigot tenim els següents grups de treball o grups de voluntaris:

  • Gestió de la Roba
  • Gestió del espai Biblioteca – Conta contes, …
  • Voluntaris de pintura al projecte Pati
  • Grups de Neteja i cura de la zona escolar